Proizvodi


E1 - Rotorski pokretači sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa:4AK..P


Rotorski pokretači tipa 4AK..P su kompaktni uređaji sastavljeni od 1 do 2 otpornička sloga ili od 3  do 9  otporničkih kaseta, sa otporničkim elementima tipa PEO.
Projektovani su za nazivne snage motora od 45 do 630 kW, odnosno za maksimalnu energiju pokretanja od 1.500 do 27.900 kJ.
U zavisnosti od snage elektromotora i vrste radne mašine standardno se izrađuju sa 4 do 8 stepeni pokretanja.