Elektroinženjering


  • Razvoj rešenja sistema automatizacije elektromotornih pogona
  • Projektovanje i izrada konstrukcione dokumentacije elektromotornih pogona na osnovu definisanog projektnog zadatka
  • Proizvodnja sistema i postrojenja na osnovu svoje i/ili korisničke dokumentacije
  • Montaža opreme i izvođenje elektroinstalacionih radova elektromotornih pogona
  • Ispitivanje i puštanje u rad isporušene opreme
  • Obuka i dokumentacija za rukovanje i održavanje
  • Servisiranje, održavanje u garantnom i vangarantnom roku i isporuka rezervnih delova
  • Konsalting

placeholder placeholder placeholder placeholder placeholder
placeholder placeholder