Aplikacije


Četiri tipa energetskih otporničkih elemenata čine osnovu konstrukcije otporničkih slogova, otporničkih blokova, kočionih otpornika i automatskih rotorskih pokretača.

Otpornički elementi i slogovi kao poluproizvodi svoju primenu nalaze kod sistema za uzemljenje zvezdišta transformatora, RC filtera, harmonik filtera, strujnih limitera itd.

Otpornički blokovi trofazni i monofazni su gotovi proizvodi spremni za priključak. Svoju primenu nalaze kod elektromotornih pogona sa asinhronim kaveznim i kliznoprstenastim elektromotorima, elektromotornim pogonima sa jednosmernim motorima, otpornicima za terećenje (ispitivanje) raznih uređaja itd.

Kočioni otpornici su gotovi proizvodi spremni za priključak. Svoju primenu nalaze kod elektromotornih pogona sa frekventnom regulacijom u kočionim režimima i stanjima urgentnog stopa.

Automatski rotorski pokretači sa vazdušno hlađenim otpornicima su gotovi proizvodi spremni za priključak. Svoju primenu nalaze kod pokretanja asinhronih kliznoprstenastih elektromotora.


RC Filteri, harmonik filteri i strujni limiteri velikih snaga - Otporni elementi

Energetski otporni elementi različitih tipova i oblika čine sastavni deo RC filtera, harmonik filtera i strujnih limitera velikih snaga.

Uzemljenje zvezdišta transformatora - otporni slogovi

Otporni slogovi sa limenim pločastim otpornim elementima nalaze primenu u uređajima za uzemljenje neutralne tačke visokonaponskih mreža radi ograničenja struje zemljospoja.

Terećenje generatora - Jednofazni i trofazni otpornički blok Terećenje AC/DC invertora - Jednofazni i trofazni otpornički blok Pražnjenje akumulatorskih baterija - Jednofazni otpornički blok

Otpornički blokovi svih tipova i snaga sa različitim stepenom automatizacije koriste se kao uređaji za terećenje kod pojedinačnih ili tipskih ispitivanja raznih uređaja.

Pobuđivanje i zaštita generatora - Jednofazni otpornički slogovi i blokovi

Početna pobuda, demagnetizacija pobude i prenaponska zaštita generatora su karakteristične aplikacije za primenu energetskih otpornih elemenata složenih u slogove ili otporničke blokove.

Pokretanje, podešavanje broja obrtaja i kočenje jednosmernih elektromotora

Predotpor kod jednosmernih motora može imati tri funkcije. Prva je zaletanje motora do željenog broja obrtaja, druga je kočenje, a treća podešavanje motora na željenu brzinu obrtanja. U prvom i drugom slučaju otpornik se projektuje za kratkotrajan rad, a u trećem slučaju za trajan rad.

Energetski razvod i automatika elektromotornih pogona

Izbor načina pokretanja, podešavanja broja obrtaja i kočenja elektromotora kao i odabiranjem odgovarajućeg otporničkog uređaja treba motor priključiti na električnu mrežu sa odgovarajućom zaštitom i automatikom radi ostvarivanja pravilnog funkcionisanja elektromotornog pogona. Ostvarivanje ovih funkcija može biti izvedeno u obliku motor startera za autonomni priključak ili u obliku razvodnog postrojenja za centralizovani priključak.

Dvomotorni pogoni asinhronih kliznoprstenastih motora mehanički spojenih - Otpornički blok

Karakteristično za kombinaciju mehanički spojenih dva ili više bilo kakvih motora je da mehanički moment što ga takva kombinacija predaje radnoj mašini jednak zbiru momenata što ga razvijaju pojedinačni motori odnosno razlici momenta ako je jedan od motora sa suprotnim smerom obrtanja.

Sinhronizacija asinhronih kliznoprstenastih elektromotora zajedničkim otpornikom - Otpornički blok

"Električna osovina sa otpornikom" je namenjena za sinhroinizaciju rada dva udaljena elektromotora koji pogone delove iste mašine, a koje nije moguće mehanički spojiti. Uslov za ispravan rad električne osovine je da su motori jednakih karakteristika.

Pokretanje više asinhronih kliznoprstenastih elektromotora sa jednim pokretačem - Automatski rotorski pokretač

Jedan pokretač može da pokreće više motora jednakih ili približno jednakih karakteristika (odnos UROT/IROT je jednak ili približno jednak). Rotorski pokretač se u ovom slučaju projektuje za zbir energija zaletanja svih motora tj. na maksimalni broj pokretanja svih motora zajedno.

Soft Start pokretanje asinhronih kliznoprstenastih elektromotora - Trofazni otpornički blok

Ubacivanjem otpora u kolo rotora prirodna karakteristika elektromotora se menja, s tim da vrednost prekretnog momenta ostaje ista. Na ovaj način se može ostvariti željena strujna i momentna karakteristika motora, koja odgovara pokretanju sa promenjljivim naponom. završenog pokretanja otpornik se kratko spaja. Otpornik se projektuje za kratkotrajan rad, vodeći računa o broju uzastopnih uključenja ili o broju uključenja na sat.

Pokretanje, podešavanje broja obrtaja i kočenjhe asinhronih kliznoprstenastih elektromotora - Trofazni otpornički blok

Broj obrtaja trofaznog asinhronog kliznoprstenastog elektromotora može se smanjiti uključivanjem otpornika u rotorski strujni krug. Finoća podešavanja broja obrtaja zavisi od broja stepeni otpora i odgovarajućem opterećenju elektromotora.

Pokretanje asinhronih kliznoprstenastih elektromotora - Automatski rotorski pokretač

Pokretanje asinhronih kliznoprstenastih elektromotora vrši se pomoću otpornika koji se za vreme pokretanja nalaze u kolu rotora. Tokom pokretanja otpornik se automatski postepeno isključuje i na taj način se kontrolišu i dobijaju željeni momenti i struja motora.

Meko pokretanje asinhronih kaveznih elektromotora sa Y/D kombinacijom i trofaznim statorskim predotporom - Trofazni otpornički blok

 Pokretanje trofaznog asinhronog motora zvezda-trougao kombinacijom moguće je dodatno "omekšati" ugradnjom trofaznog otpornika sa jednim ili više stepeni. Ova veza obezbeđuje pokretanje u tri (Y/D +R/D), četiri stepena (Y+R/Y/D+R/D) ili više stepeni.

Meko pokretanje asinhronih kaveznih elektromotora sa trofaznim statorskim predotporom - Trofazni otpornički blok

Ugradnjom trofaznog otpornika u tri faze trofaznog kaveznog asinhronog elektromotora smanjuje se napon na motoru, smanjuje se srazmerno i struja pokretanja motora, dok se polazni moment i struja mreže smanjuje kvadratično sa naponom. Nakon završenog pokretanja otpornik se kratko spaja. Otpornik se projektuje za kratkotrajan rad uz vođenje računa o broju uzastopnih uključenja ili o broju uključenja na sat.

Meko pokretanje asinhronih kaveznih elektromotora sa jednofaznim statorskim predotporom - Jednofazni otpornički blok

Ugradnjom jednofaznog otpora u bilo koju fazu trofaznog kaveznog asinhronog elektromotora smanjuje se polazni moment motora i izbegavaju se mehanički udari pri pokretanju. Nakon završenog pokretanja otpornik se kratko spaja. Otpornik se projektuje za kratkotrajan rad uz vođenje računa o broju uzastopnih uključenja ili o broju uključenja na sat.

Kočenje kod frekventno regulisanih asinhronih kaveznih elektromotora - Kočioni otpornik

Kočioni otpornici kod frekventno regulisanih asinhronih elektromotora imaju ulogu da preuzmu višak energije u sistemu elektromotor-frekventni regulator i ostvare kontrolisano kočenje i zaštitu frekventnog regulatora. Karakteristična primena je kod elektromotornih pogona sa velikim zamajnim masama.