Proizvodi


D4 - Kočioni otpornici sa žičanim valjkastim otporničkim elementima tipa: WB


Kočioni otpornici tipa WB su kompaktni sklopovi sastavljeni od 1 do 6 otporničkih elemenata tipa ZVO ugrađenih u limena kućišta. Projektovani su za nazivne snage od 90 do 1.980 W i otpornost od 10  do 2.400 ohm.

Tehničke karakteristike:
- Nazivni napon: 1200 VDC
- Mehanička zaštita: IP00; IP20
- Pogonska temperatura: -25 °C do +40°C
- Termička zaštita do +125°C
- Temperatura na telu otporničkog elementa max. +180°C (ED100%)