Proizvodi


C1 - Otpornički blokovi sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa: IKH i IKV


Otpornički blokovi tipa IKH su sklopovi sastavljeni od 1 do 4 otpornička sloga sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa PS, horizontalno ugrađenih u standardna limena kućišta. Otpornički blokovi tipa IKV su sklopovi sastavljeni od jednog otporničkog sloga sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa PS vertikalno ugrađenog u standardna limena kućišta. Maksimalna energija cca. 6000 kJ. Maksimalna otpornost 468 ohm.