Aplikacije


Sinhronizacija asinhronih kliznoprstenastih elektromotora zajedničkim otpornikom - Otpornički blok


"Električna osovina sa otpornikom" je namenjena za sinhroinizaciju rada dva udaljena elektromotora koji pogone delove iste mašine, a koje nije moguće mehanički spojiti. Uslov za ispravan rad električne osovine je da su motori jednakih karakteristika.