Aplikacije


Energetski razvod i automatika elektromotornih pogona


Izbor načina pokretanja, podešavanja broja obrtaja i kočenja elektromotora kao i odabiranjem odgovarajućeg otporničkog uređaja treba motor priključiti na električnu mrežu sa odgovarajućom zaštitom i automatikom radi ostvarivanja pravilnog funkcionisanja elektromotornog pogona. Ostvarivanje ovih funkcija može biti izvedeno u obliku motor startera za autonomni priključak ili u obliku razvodnog postrojenja za centralizovani priključak.