Proizvodi


F3 - Fleksibilni kablovski razvod za montažu na čelično uže


Koristi se za "lake kablovske razvode" i montažu na horizontalne ili vertikalne konstrukcije u dve krajnje tačke.

Tehničke karakteristike:
- Čelična sajla Ø 4-8 mm
- Čelični točkići
- Nosač kabla za okrugle ili pljosnate kablove