F - Fleksibilni kablovski razvod


Fleksibilni kablovski razvod je namenjen za napajanje električnom energijom i prenos komandno signalnih funkcija pokretnih elektromotornih pogona putem pljosnatih ili okruglih kablova nošenih pokretnim kolicima duž noseće trase.


F1 - Fleksibilni kablovski razvod za montažu na čelični I-profil

Koristi se za teške kablovske razvode i uglavnom je namenjen za montažu na horizontalne konstrukcije.

Tehničke karakteristike:
- Profili I80 - I160
- Pokretna kolica u četiri veličine
- Točkići sa kugličnim ili kliznim ležajevima
- Plastični ili čelični točkići
- Nosač kabla za okrugle ili pljosnate kablove

F2 - Fleksibilni kablovski razvod za montažu na čelični pljosnati profil

Koristi se za srednje teške kablovske razvode i uglavnom je namenjen za montažu na vertikalne konstrukcije.


Tehničke karakteristike:
- Pljosnati profili 40x8 mm i 60x8 mm
- Pokretna kolica u dve veličine
- Čelični točkići sa kugličnim ležajevima
- Nosač kabla za okrugle ili pljosnate kablove

F3 - Fleksibilni kablovski razvod za montažu na čelično uže

Koristi se za "lake kablovske razvode" i montažu na horizontalne ili vertikalne konstrukcije u dve krajnje tačke.

Tehničke karakteristike:
- Čelična sajla Ø 4-8 mm
- Čelični točkići
- Nosač kabla za okrugle ili pljosnate kablove

F4 - Fleksibilni kablovski razvod za montažu na čelični C-profil

Koristi se za lake kablovske razvode i uglavnom je namenjen za montažu na horizontalne konstrukcije.

Tehničke karakteristike:
- C-profil 32mm
- Čelični točkići sa kugličnim ležajevima
- Nosač kabla za pljosnate kablove

F5 - Priključne kutije i pribor za montažu

Priključne kutije su sastavni deo svih tipova fleksibilnog kablovskog razvoda . Osnovna namena je priključenje razvoda na električnu mrežu .
U zavisnosti od potreba i vrste izabranog profila uz pomoć pribora za montažu noseća trasa se može montirati na horizontalne i vertikalne konstrukcije objekta.