Proizvodi


E4 - Rotorski pokretači sa livenim pločastim otporničkim elementima tipa: AK..L(S)


Rotorski pokretači tipa AK..L(S) su kompaktni uređaji sastavljeni od 9 otporničkih kaseta, sa otporničkim elementima tipa OL(S).
Projektovani su za nazivne snage motora do 3000 kW, odnosno za maksimalnu energiju pokretanja do 113.000 kJ.
U zavisnosti od snage elektromotora i vrste radne mašine standardno se izrađuju sa 5 do 6 stepeni pokretanja.