Proizvodi


E3 - Rotorski pokretači sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa: AK..P(S)


Rotorski pokretači tipa AK..P(S) su kompaktni uređaji sastavljeni od  9  otporničkih kaseta, sa otporničkim elementima tipa PO(S).
Projektovani su za nazivne snage motora do 630 kW, odnosno za maksimalnu energiju pokretanja do 36.000 kJ.
U zavisnosti od snage elektromotora i vrste radne mašine standardno se izrađuju sa 5 do 6 stepeni pokretanja.