Proizvodi


E2 - Rotorski pokretači sa livenim pločastim otporničkim elementima tipa:4AK..L


Rotorski pokretači tipa 4AK..L su kompaktni uređaji sastavljeni od 1 do 2 otpornička sloga ili od 3  do 9  otporničkih kaseta, sa otporničkim elementima tipa LEO.
Projektovani su za nazivne snage motora od 55 do 4000 kW, odnosno za maksimalnu energiju pokretanja od 7.200 do 144.000 kJ.
U zavisnosti od snage elektromotora i vrste radne mašine standardno se izrađuju sa 4 do 8 stepeni pokretanja.