E - Automatski rotorski pokretači


Osnovna namena automatskih rotorskih pokretača sa vazdušno hlađenim otpornicima je zaletanje sistema kliznoprstenasti elektromotor - radna mašina do nominalne - radne brzine. Automatski rotorski pokretač je izrađen u obliku slobodnostojećeg limenog kućišta koje je podeljeno na deo sa upravljačkom automatikom i otpornički deo. Upravljačka automatika upravlja procesom pokretanja putem univerzalnog elektronskog vremenskog programatora (ili PLC-a) i kontaktora za kraćenje otpornika. Otpornički deo sadrži slogove energetskih otpornika smeštenih u kasete. Otpornici se hlade prirodnom cirkulacijom vazduha, a ako to posebne prilike zahtevaju onda i prinudnom.

 

Tehničke karakteristike:

- Max. napon rotora: 1500V

- Napon upravljanja: 220V; 50Hz (na zahtev i drugi)

- Pogonska temperatura: -25 °C do +40°C

- Mehanička zaštita: IP54/IP23

- Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i prdugog vremena zaletanja

 

Pored standardnih varijanti u ponudi se nalaze i:

- Pokretač za sukcesivno zaletanje više motora

- Pokretač sa povećanim brojem stepeni zaleta

- Pokretač sa procesom zaletanja vođenim praćenjem struje statora ili broja obrtaja motora.


E1 - Rotorski pokretači sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa:4AK..P

Rotorski pokretači tipa 4AK..P su kompaktni uređaji sastavljeni od 1 do 2 otpornička sloga ili od 3  do 9  otporničkih kaseta, sa otporničkim elementima tipa PEO.
Projektovani su za nazivne snage motora od 45 do 630 kW, odnosno za maksimalnu energiju pokretanja od 1.500 do 27.900 kJ.
U zavisnosti od snage elektromotora i vrste radne mašine standardno se izrađuju sa 4 do 8 stepeni pokretanja.

E2 - Rotorski pokretači sa livenim pločastim otporničkim elementima tipa:4AK..L

Rotorski pokretači tipa 4AK..L su kompaktni uređaji sastavljeni od 1 do 2 otpornička sloga ili od 3  do 9  otporničkih kaseta, sa otporničkim elementima tipa LEO.
Projektovani su za nazivne snage motora od 55 do 4000 kW, odnosno za maksimalnu energiju pokretanja od 7.200 do 144.000 kJ.
U zavisnosti od snage elektromotora i vrste radne mašine standardno se izrađuju sa 4 do 8 stepeni pokretanja.

E3 - Rotorski pokretači sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa: AK..P(S)

Rotorski pokretači tipa AK..P(S) su kompaktni uređaji sastavljeni od  9  otporničkih kaseta, sa otporničkim elementima tipa PO(S).
Projektovani su za nazivne snage motora do 630 kW, odnosno za maksimalnu energiju pokretanja do 36.000 kJ.
U zavisnosti od snage elektromotora i vrste radne mašine standardno se izrađuju sa 5 do 6 stepeni pokretanja.

E4 - Rotorski pokretači sa livenim pločastim otporničkim elementima tipa: AK..L(S)

Rotorski pokretači tipa AK..L(S) su kompaktni uređaji sastavljeni od 9 otporničkih kaseta, sa otporničkim elementima tipa OL(S).
Projektovani su za nazivne snage motora do 3000 kW, odnosno za maksimalnu energiju pokretanja do 113.000 kJ.
U zavisnosti od snage elektromotora i vrste radne mašine standardno se izrađuju sa 5 do 6 stepeni pokretanja.