Proizvodi


D3 - Kočioni otpornici sa žičanim pločastim otporničkim elementima tipa: ZB


Kočioni otpornici tipa ZB su kompaktni sklopovi sastavljeni od 2 do 14 otporničkih elemenata tipa ZEO ugrađenih u limena kućišta. Projektovani su za nazivne snage od 500 do 3.500 W i otpor od 10 do 700 ohm.


Tehničke karakteristike:
- Nazivni napon: 1200 VDC
- Mehanička zaštita: IP00; IP20; IP23
- Pogonska temperatura: -25 °C do +40°C
- Termička zaštita do +125°C
- Temperatura na telu otporničkog elementa max. +180°C (ED100%)