Proizvodi


D2 - Kočioni otpornici sa livenim pločastim otporničkim elementima tipa: LB


Kočioni otpornici tipa LB su kompaktni sklopovi sastavljeni od 17 do 120 otporničkih elemenata tipa LEO ugrađenih u limena kućišta. Projektovani su za nazivne snage od 6.800 do 48.000 W i otpor od 0,17 do 10,2 ohm.

Tehničke karakteristike:
- Nazivni napon: 1200 VDC
- Mehanička zaštita: IP00; IP20; IP23
- Pogonska temperatura: -25 °C do +40°C
- Termička zaštita do +125°C
- Temperatura na telu otporničkog elementa max. +240°C (ED100%)