Proizvodi


D1 - Kočioni otpornici sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa: PB


Kočioni otpornici tipa PB su kompaktni sklopovi sastavljeni od 6 do 120 otporničkih
elemenata tipa PEO ugrađenih u limena kućišta. Projektovani su za nazivne snage od
2.400 do 48.000 W i otpornost od 0,05 do 468 W.
Tehničke karakteristike:

Tehničke karakteristike:
- Nazivni napon: 1200 VDC
- Mehanička zaštita: IP00; IP20; IP23
- Pogonska temperatura: -25 °C do +40°C
- Termička zaštita do +125°C
- Temperatura na telu otporničkog elementa max. +240°C (ED100%)