D - Kočioni otpornici


Kočioni otpornici se primenjuju kod frekventno regulisanih asinhronih elektromotora opterećenih većim zamajnim masama. Kod takvih pogona pojavljuje se slučaj da je preuzeta energija veća od utrošene. Apsorbciju viška energije u sistemu elektromotor-frekventni regulator preuzima kočioni otpornik.

Kočioni otporci su izra|eni i ispitani prema standardu SRPS EN 60439.


D1 - Kočioni otpornici sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa: PB

Kočioni otpornici tipa PB su kompaktni sklopovi sastavljeni od 6 do 120 otporničkih
elemenata tipa PEO ugrađenih u limena kućišta. Projektovani su za nazivne snage od
2.400 do 48.000 W i otpornost od 0,05 do 468 W.
Tehničke karakteristike:

Tehničke karakteristike:
- Nazivni napon: 1200 VDC
- Mehanička zaštita: IP00; IP20; IP23
- Pogonska temperatura: -25 °C do +40°C
- Termička zaštita do +125°C
- Temperatura na telu otporničkog elementa max. +240°C (ED100%)

D2 - Kočioni otpornici sa livenim pločastim otporničkim elementima tipa: LB

Kočioni otpornici tipa LB su kompaktni sklopovi sastavljeni od 17 do 120 otporničkih elemenata tipa LEO ugrađenih u limena kućišta. Projektovani su za nazivne snage od 6.800 do 48.000 W i otpor od 0,17 do 10,2 ohm.

Tehničke karakteristike:
- Nazivni napon: 1200 VDC
- Mehanička zaštita: IP00; IP20; IP23
- Pogonska temperatura: -25 °C do +40°C
- Termička zaštita do +125°C
- Temperatura na telu otporničkog elementa max. +240°C (ED100%)

D3 - Kočioni otpornici sa žičanim pločastim otporničkim elementima tipa: ZB

Kočioni otpornici tipa ZB su kompaktni sklopovi sastavljeni od 2 do 14 otporničkih elemenata tipa ZEO ugrađenih u limena kućišta. Projektovani su za nazivne snage od 500 do 3.500 W i otpor od 10 do 700 ohm.


Tehničke karakteristike:
- Nazivni napon: 1200 VDC
- Mehanička zaštita: IP00; IP20; IP23
- Pogonska temperatura: -25 °C do +40°C
- Termička zaštita do +125°C
- Temperatura na telu otporničkog elementa max. +180°C (ED100%)

D4 - Kočioni otpornici sa žičanim valjkastim otporničkim elementima tipa: WB

Kočioni otpornici tipa WB su kompaktni sklopovi sastavljeni od 1 do 6 otporničkih elemenata tipa ZVO ugrađenih u limena kućišta. Projektovani su za nazivne snage od 90 do 1.980 W i otpornost od 10  do 2.400 ohm.

Tehničke karakteristike:
- Nazivni napon: 1200 VDC
- Mehanička zaštita: IP00; IP20
- Pogonska temperatura: -25 °C do +40°C
- Termička zaštita do +125°C
- Temperatura na telu otporničkog elementa max. +180°C (ED100%)