Proizvodi


C5 - Specijalni tipovi otporničkih blokova


Specijalni tipovi otporničkih blokova su namenski konstruisani i izrađeni na bazi standardnih ispecijalnih otporničkih elemenata i izolacionog materijala prema posebnim zahtevima. Njihove posebne tehničke karakteristike određuje vrsta pogona i mesto ugradnje.