Proizvodi


C4 - Otpornički blokovi sa žičanim pločastim otporničkim elementima tipa: ZKH


Otpornički blokovi tipa ZKH su sklopovi sastavljeni od 1 do 4 otpornička sloga sa žičanim
pločastim otporničkim elementima tipa ZS, horizontalno ugrađenih u standardna limena kućišta.
Maksimalna energija cca.1020 kJ. Maksimalna otpornost 6800 W.