Proizvodi


C3 - Otpornički blokovi sa livenim pločastim otporničkim elementima tipa: BKH i BKV


Otpornički blokovi tipa BKH su sklopovi sastavljeni od 1 do 4 otpornička sloga sa livenim
pločastim otporničkim elementima tipa LS, horizontalno ugra|enih u standardna limena kućišta. Otpornički blokovi tipa BKV su sklopovi sastavljeni od jednog otporničkog sloga sa livenim pločastim otpornim elementima tipa LS vertikalno ugra|enog u standardna limena kućišta. Maksimalna energija cca. 32000 kJ. Maksimalna otpornost 13,6 W.