Proizvodi


C2 - Otpornički blokovi sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa: PKH


Otpornički blokovi tipa PKH su sklopovi sastavljeni od 1 do 4 lako izvlačiva otpornička sloga sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa PS horizontalno ugrađenih u standardna limena kućišta. Otpornici se hlade prirodnom cirkulacijom vazduha, a ako to posebne prilike zahtevaju onda i prinudno.
Maksimalna energija cca. 6000 kJ. Maksimalna otpornost 468 W.