Proizvodi


B6 - Specijalni tipovi otporničkih slogova


Specijalni tipovi otporničkih slogova su namenski konstruisani i izrađeni po zahtevu kupca. Specijalne tipove otporničkih slogova čine specijalni i standardni otpornički elementi, izolacioni i provodni materijal. Slaganjem različitih otporničkih elemenata postižu se tražene veličine, oblici, otpornosti i snage.