Proizvodi


B5 - Otpornički slogovi sa limenim pločastim otporničkim elementima tip LS(S)


Otporničke slogove tipa LS(S) čine otpornički elementi tipa OL(S), izolacioni i provodni
materijali nanizani na izolovane špke sa navojem. Slaganjem različitih otporničkih elemenata postižu se tražene otpornosti. Otpornički slog tipa LS(S) sadrži maksimalno 35 otporničkih elemenata ili više na zahtev kupca.