Proizvodi


B3 - Otpornički slogovi sa žičanim pločastim otporničkim elementima tipa: ZS


Otporničke slogove tipa ZS čine otpornički elementi tipa ZEO, izolacioni i provodni materijali nanizani na izolovane šipke sa navojem. Slaganjem različitih otporničkih elemenata postižu se tražene otpornosti. Otpornički slog tipa ZS sadrži maksimalno 17 otporničkih elemenata ili više na zahtev kupca.