Proizvodi


B2 - Otpornički slogovi sa livenim pločastim otporničkim elementima tipa: LS


Otporničke slogove tipa LS čine otpornički elementi tipa LEO, izolacioni i provodni materijali nanizani na izolovane šipke sa navojem. Slaganjem različitih otporničkih elemenata postižu se tražene otpornosti. Otpornički slog tipa LS sadrži maksimalno 40 otporničkih elemenata ili više na zahtev kupca.