Proizvodi


B1 - Otpornički slogovi sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa: PS


Otporničke slogove tipa PS čine otpornički elementi tipa PEO, izolacioni i provodni materijali nanizani na izolovane šipke sa navojem. Slaganjem različitih otporničkih elemenata postižu se tražene otpornosti. Otpornički slog tipa PS sadrži maksimalno 30 otporničkih elemenata ili više na zahtev kupca.