B - Energetski otpornički slogovi


B1 - Otpornički slogovi sa limenim pločastim otporničkim elementima tipa: PS

Otporničke slogove tipa PS čine otpornički elementi tipa PEO, izolacioni i provodni materijali nanizani na izolovane šipke sa navojem. Slaganjem različitih otporničkih elemenata postižu se tražene otpornosti. Otpornički slog tipa PS sadrži maksimalno 30 otporničkih elemenata ili više na zahtev kupca.

B2 - Otpornički slogovi sa livenim pločastim otporničkim elementima tipa: LS

Otporničke slogove tipa LS čine otpornički elementi tipa LEO, izolacioni i provodni materijali nanizani na izolovane šipke sa navojem. Slaganjem različitih otporničkih elemenata postižu se tražene otpornosti. Otpornički slog tipa LS sadrži maksimalno 40 otporničkih elemenata ili više na zahtev kupca.

B3 - Otpornički slogovi sa žičanim pločastim otporničkim elementima tipa: ZS

Otporničke slogove tipa ZS čine otpornički elementi tipa ZEO, izolacioni i provodni materijali nanizani na izolovane šipke sa navojem. Slaganjem različitih otporničkih elemenata postižu se tražene otpornosti. Otpornički slog tipa ZS sadrži maksimalno 17 otporničkih elemenata ili više na zahtev kupca.

B4 - Otpornički slogovi sa limenim pločastim otporničkim elementima tip: PS(S)

Otporničke slogove tipa PS(S) šine otpornički elementi tipa PO(S), izolacioni i provodni
materijali nanizani na čelične šipke sa navojem. Slaganjem različitih otporničkih elemenata
postižu se tražene otpornosti. Otpornićki slog tipa PS(S) sadrži maksimalno 40 otpornićkih elemenata ili više na zahtev kupca.

B5 - Otpornički slogovi sa limenim pločastim otporničkim elementima tip LS(S)

Otporničke slogove tipa LS(S) čine otpornički elementi tipa OL(S), izolacioni i provodni
materijali nanizani na izolovane špke sa navojem. Slaganjem različitih otporničkih elemenata postižu se tražene otpornosti. Otpornički slog tipa LS(S) sadrži maksimalno 35 otporničkih elemenata ili više na zahtev kupca.

B6 - Specijalni tipovi otporničkih slogova

Specijalni tipovi otporničkih slogova su namenski konstruisani i izrađeni po zahtevu kupca. Specijalne tipove otporničkih slogova čine specijalni i standardni otpornički elementi, izolacioni i provodni materijal. Slaganjem različitih otporničkih elemenata postižu se tražene veličine, oblici, otpornosti i snage.