Proizvodi


A6 - Liveni pločasti otpornički elementi tip: OL(S)


Liveni pločasti otpornički elementi tipa OL(S) su izrađeni od livenog gvožđa posebnih karakteristika u 6 veličina sa nazivnim otpornostima od 0,012 do 0,070 ohm i energijom od cca. 130 do 180 kJ.