Proizvodi


A4 - Žičani valjkasti otpornički elementi tip: ZVO


Žičani valjkasti otpornčki elementi tipa ZVO su izrađeni od segmenata valjkasto profilisane tehničke keramike C110, prečnika 45 mm sa 8 žljebova, u koju je ugrađena otporna žica (Kantal A). Otpornčki elementi tipa ZVO se izrađuju u 9 veličina (90, 120, 150, 180, 210,  240, 270, 300 i 330 W) sa nazivnim otpornostima od 10 do 400 ohm.