Proizvodi


A3 - Žičani pločasti otpornički elementi tip: ZEO


Žičani pločasti otpornički elementi tipa ZEO čine noseća prokronska ploča i poprečno ožljebljeni nosači izrađeni od tehničke keramike C110 na koje je namotana otporna žica (Kantal A). Izrađuju se na bazi dva tipa keramičkih nosača: ZEO 1 sa 100 žljebova i  ZEO 2 sa 70 žljebova. Projektovani za trajnu snagu od 300 W . Standardno se izrađuju sa nazivnim otpornostima od 5 do 100 ohm.