Proizvodi


A2 - Liveni pločasti otpornički elementi tip: LEO


Liveni pločasti otpornički elementi tipa LEO su izrađeni od livenog gvožđa posebnih karakteristika u 6 veličina sa nazivnim otpornostima od 0,010 do 0,085 ohm i energijom od cca. 130 do 210 kJ.