A - Energetski optornički elementi


A1 - Limeni pločasti otpornički elementi tip: PEO

Limeni pločasti otpornički elementi tipa PEO su izrađeni u obliku rešetkastih ploča od nerđajućeg čelika (X5CrNi1810) u 43 veličine sa nazivnim otpornostima od 0,0089 do 3,9 ohm i maksimalnom energijom od cca.50 kJ

 

A2 - Liveni pločasti otpornički elementi tip: LEO

Liveni pločasti otpornički elementi tipa LEO su izrađeni od livenog gvožđa posebnih karakteristika u 6 veličina sa nazivnim otpornostima od 0,010 do 0,085 ohm i energijom od cca. 130 do 210 kJ.

A3 - Žičani pločasti otpornički elementi tip: ZEO

Žičani pločasti otpornički elementi tipa ZEO čine noseća prokronska ploča i poprečno ožljebljeni nosači izrađeni od tehničke keramike C110 na koje je namotana otporna žica (Kantal A). Izrađuju se na bazi dva tipa keramičkih nosača: ZEO 1 sa 100 žljebova i  ZEO 2 sa 70 žljebova. Projektovani za trajnu snagu od 300 W . Standardno se izrađuju sa nazivnim otpornostima od 5 do 100 ohm.

A4 - Žičani valjkasti otpornički elementi tip: ZVO

Žičani valjkasti otpornčki elementi tipa ZVO su izrađeni od segmenata valjkasto profilisane tehničke keramike C110, prečnika 45 mm sa 8 žljebova, u koju je ugrađena otporna žica (Kantal A). Otpornčki elementi tipa ZVO se izrađuju u 9 veličina (90, 120, 150, 180, 210,  240, 270, 300 i 330 W) sa nazivnim otpornostima od 10 do 400 ohm.

A5 - Limeni pločasti otpornički elementi tip: PO(S)

Limeni pločasti otpornički elementi tipa PO(S) su izrađeni u obliku rešetkastih ploča od nerđajućeg čelika (X5CrNi1810) u 14 veličina sa nazivnim otpornostima od 0,002 do 1,15 ohm i maksimalnom energijom od cca. 50 kJ.

A6 - Liveni pločasti otpornički elementi tip: OL(S)

Liveni pločasti otpornički elementi tipa OL(S) su izrađeni od livenog gvožđa posebnih karakteristika u 6 veličina sa nazivnim otpornostima od 0,012 do 0,070 ohm i energijom od cca. 130 do 180 kJ.

A7 - Specijalni tipovi otporničkih elemenata

Specijalni tipovi otporničkih elemenata (limenih, livenih i žičanih) su namenski konstruisani i zrađeni po zahtevu kupca