Aplikacije


Terećenje generatora - Jednofazni i trofazni otpornički blok Terećenje AC/DC invertora - Jednofazni i trofazni otpornički blok Pražnjenje akumulatorskih baterija - Jednofazni otpornički blok


Otpornički blokovi svih tipova i snaga sa različitim stepenom automatizacije koriste se kao uređaji za terećenje kod pojedinačnih ili tipskih ispitivanja raznih uređaja.