Aplikacije


Pokretanje asinhronih kliznoprstenastih elektromotora - Automatski rotorski pokretač


Pokretanje asinhronih kliznoprstenastih elektromotora vrši se pomoću otpornika koji se za vreme pokretanja nalaze u kolu rotora. Tokom pokretanja otpornik se automatski postepeno isključuje i na taj način se kontrolišu i dobijaju željeni momenti i struja motora.