Aplikacije


Pobuđivanje i zaštita generatora - Jednofazni otpornički slogovi i blokovi


Početna pobuda, demagnetizacija pobude i prenaponska zaštita generatora su karakteristične aplikacije za primenu energetskih otpornih elemenata složenih u slogove ili otporničke blokove.