Aplikacije


Meko pokretanje asinhronih kaveznih elektromotora sa Y/D kombinacijom i trofaznim statorskim predotporom - Trofazni otpornički blok


 Pokretanje trofaznog asinhronog motora zvezda-trougao kombinacijom moguće je dodatno "omekšati" ugradnjom trofaznog otpornika sa jednim ili više stepeni. Ova veza obezbeđuje pokretanje u tri (Y/D +R/D), četiri stepena (Y+R/Y/D+R/D) ili više stepeni.