Aplikacije


Meko pokretanje asinhronih kaveznih elektromotora sa jednofaznim statorskim predotporom - Jednofazni otpornički blok


Ugradnjom jednofaznog otpora u bilo koju fazu trofaznog kaveznog asinhronog elektromotora smanjuje se polazni moment motora i izbegavaju se mehanički udari pri pokretanju. Nakon završenog pokretanja otpornik se kratko spaja. Otpornik se projektuje za kratkotrajan rad uz vođenje računa o broju uzastopnih uključenja ili o broju uključenja na sat.