Aplikacije


Kočenje kod frekventno regulisanih asinhronih kaveznih elektromotora - Kočioni otpornik


Kočioni otpornici kod frekventno regulisanih asinhronih elektromotora imaju ulogu da preuzmu višak energije u sistemu elektromotor-frekventni regulator i ostvare kontrolisano kočenje i zaštitu frekventnog regulatora. Karakteristična primena je kod elektromotornih pogona sa velikim zamajnim masama.